AGB

AGB

Autonoom GemeenteBedrijf

Het Autonoom GemeenteBedrijf is opgericht door de stad en belast met het beheer van de stedelijke sportinfrastructuur.


Onze leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité