AGB

Autonoom GemeenteBedrijf

Het Autonoom GemeenteBedrijf is opgericht door de stad en belast met het beheer van de stedelijke sportinfrastructuur.


Onze leden van de Raad van Bestuur en het Directiecomité