Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) is,

naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. 

Het comité kan het bestuur adviseren inzake het sociaal beleid, maar neemt vooral beslissingen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Liliane DE LANGE

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst


Geboortedatum: 09/01/1955

Telefoon: +32 (0)477 98 00 44

Email: liliane.delange@openvldzottegem.be

Adres: Bijlokestraat 9, 9620 Zottegem