Gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt het beleid van Zottegem en kan daarvoor algemene regels vaststellen. De gemeenteraad is het wetgevende orgaan van de stad (te vergelijken met het parlement).

 Het aantal raadsleden is afhankelijk van het bevolkingscijfer. De gemeenteraad van Zottegem bestaat uit 29 rechtstreeks verkozen leden en komt 10 keer per kalenderjaar samen, onder leiding van de voorzitter. 


 De zittingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Enkel als er over personen gesproken wordt, vergadert de gemeenteraad in geheime zitting.


Contact: fractie@openvldzottegem.be

Dirk MINNAERT

Fractievoorzitter


Telefoon: +32 (0)475 58 90 75

Email: dirk.minnaert@openvldzottegem.be

Adres: Alsbroeken 19, 9620 Zottegem

Ann SEGHERS

Gemeenteraadslid


Telefoon: +32 (0)477 48 80 07

Email: ann.seghers@openvldzottegem.be

Adres: Kleine Lage 3, 9620 Zottegem

Sven MORNIE

Gemeenteraadslid


Telefoon: +32 (0)474 68 80 23

Email: sven.mornie@openvldzottegem.be

Adres: Puttestraat 16, 9620 Zottegem

Marnic DE CLERCQ

Gemeenteraadslid


Telefoon: +32 (0)475 76 87 54

Email: marnic.declercq@openvldzottegem.be

Adres: Elenestraat 71, 9620 Zottegem

Lode BRUNEEL

Gemeenteraadslid


Telefoon: +32 (0)497 87 48 81

Email: lode.bruneel@gmail.com

Adres: Arthur Schockaertstraat 40, 9620 Zottegem