Programma

Programma

Wat is belangrijk voor onze Egmontstad Zottegem?

Hoe kunnen we dit samen realiseren? 

Vele vragen waar wij wel raad mee weten !

Onze programmapunten, u vindt ze hier...

Onze prioriteiten

PUNT 1

Een nette, bloemrijke en levendige stad & deelgemeenten.

PUNT 2

Een volledige herziening van het parkeer- en mobiliteitsbeleid.

PUNT 3

Een transparante communicatie waar burgers ten alle tijde correct en tijdig geïnformeerd worden.


Programmapunten


1. ZOTTEGEMSE MIDDENSTAND EN ECONOMIE

Een betere, aangenamere beleving van het stadscentrum.

 • Verlichting, ook in parkeerzones.
 • Properheid (vuilbakjes, peuktegels, straatvegers, ...).
 • Gezelligheid (bloemen, uniformiteit, orde, ...).
 • Leegstand tegengaan door ondersteunen van starters / pop-ups.
 • Afwerking van de stadskernrenovatie.
 • Aandacht voor de bloei van de deelgemeenten.
 • Aandacht voor correcte invulling van industrieterreinen.


2. SENIORENBELEID

 • De Zottegemse senioren kunnen van grote waarde zijn voor onze stad.
 • Ondersteuning van de Zottegemse senioren waar nodig.


3. ZORG EN SOCIALE BEGELEIDING

 • Zieken, andersvaliden, ...
 • Armoede, kansarmoede, ...

Open Vld wil af van een 'einde-traject'-mentaliteit.  Wij willen motiveren om, wanneer de tijd daar rijp voor is, terug zelf de vleugels uit te slaan en terug een productief lid van de maatschappij te worden.


4. MOBILITEIT

Onze stad en elke deelgemeente moeten voor elke weggebruiker vlot, veilig en aangenaam bereikbaar zijn op elk moment van de dag.

Daarom pleit Open Vld voor een hoogstnoodzakelijke totale her-evaluatie van de verkeersproblematiek in onze stad.


5. JEUGD EN ONDERWIJS

Voor alle jeugd dezelfde ondersteuning en aanbevelingen.

Nieuwe initiatieven moeten grondig bekeken worden en ondersteund worden waar nodig.


6. SPORT EN CULTUUR

Naast het reeds goede aanbod moeten de ontmoetingscentra geherevalueerd worden zoals betere toegankelijkheid, brandveiligheid, ... en beter in de markt gepositioneerd worden.


7. VEILIGHEID

 • Correcte inplanting van voldoende verlichting op plaatsen waar mensen regelmatig 's nachts passeren zoals parkings, straten in de onmiddellijke omgeving van centra.
 • Aanwezigheid van meer blauw op straat, met name politie zou een zeer gunstig effect hebben.  Aantal patrouilles met wagens, maar ook te voet ligt momenteel veel te laag.
 • Sticker die aan huizen aangebracht kan worden en aangeeft dat er huisdieren aanwezig zijn, zodat de brandweer ook met hen rekening kan houden.
 • Sensibilisering inzake inbraak- en brandpreventie.


8. MILIEU

 • Beter doordachte aanplanting van bermen en straatkanten.
 • Problematiek van het sluikstorten drastisch aanpakken.
 • Sorteren van afval en recyclage herzien door gebruik te maken van meer duurzame en milieuvriendelijke materialen.


9. WONEN EN TOERISME

 • Zottegem biedt op een relatief kleine oppervlakte een waaier aan mogelijkheden bij het kiezen van de eigen woonst of huurwoning.
 • Nieuwe inwoners aantrekken.
 • Als 'De Poort van de Vlaamse Ardennen' kan Zottegem beter gepromoot worden bij toeristen.


10. STADSFINANCIËN


Wij zijn als partij zeer ambitieus met Zottegem, maar ons evenzeer bewust van de huidige financiële situatie.  Ons programma bestaat dan ook uit werk- en aandachtspunten die al snel een heel ander Zottegem zullen kunnen tonen dan wat we vandaag kennen, zonder dat we ons nog verder in een financiële afgrond moeten storten.