Liliane DE LANGE

Ondervoorzitter

Lid Bijzonder Comité Sociale Dienst


Geboortedatum: 09/01/1955

Telefoon: +32 (0)477 98 00 44

Email: liliane.delange@openvldzottegem.be

Adres: Bijlokestraat 9, 9620 Zottegem

Biografie


Liliane is gehuwd met Eddy De Clercq en samen hebben ze één lieve zoon en schoondochter en twee schatten van kleinkinderen Liam en Rihanna.


Naast ondervoorzitter is zij ook lid van BCSD, bestuurslid Liberale Bond van de gepensioneerden (VIEF) en jaren actief lid van verschillende Zottegemse verenigingen.

Haar voornaamste prioriteiten voor Zottegem zijn:

- Betaalbare ouderenzorg.

- Vereenzaming senioren tegengaan.

- Armoedebestrijding 

- Overlast en onveiligheid aanpakken.

- Jeugd- en sportverenigingen de nodige steun bieden.

- Centrum én deelgemeenten ondersteunen.

- Inspraak van de burger bevorderen. 


Liliane wil haar Sociaal - Liberaal engagement ten dienste stellen voor iedere burger ongeacht kleur of politieke achtergrond.