Adviesraden

Via de adviesraden gaat het bestuur in dialoog met de burger.

Ze adviseren het bestuur over het beleid van de stad.

Ze kunnen zelf ook initiatieven nemen of voorstellen uitwerken.

Een adviesraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van verenigingen en andere stakeholders.

Beheerraad CC Zoetegem & Bibliotheek

Cultuurraad

Dierenwelzijnsraad

GECORO

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

Gezinsraad

GROS

Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking

Jeugdraad

LOK

Lokaal Overleg Kinderopvang

Middenstandsraad

Milieu- en Klimaatraad

Mobiliteitsraad

Raad voor personen met een beperking

Seniorenraad

Sportadviesraad

V.V.V.

Vereniging voor VreemdelingenVerkeer